Hiep hiep hoera Heer Hendrik 65 jaar!

Op 17 april wordt toneelvereniging Heer Hendrik 65 jaar. Dit betekent niet dat we met pré-pensioen gaan. Op 15 juni a.s., tijdens onze jaarvergadering, zullen we hier op gepaste wijze bij stilstaan. Sinds enkele weken zijn we weer bezig met de repetities voor het eenakterfestival dat 12 mei plaats vindt. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Mystery Tour welke in november op de agenda staat in volle gang en last but not least beginnen we na de Mystery Tour aan de repetities voor de avondvullende productie “Bravo” genaamd. Ook deze keer is er voor een stuk gekozen uit het oevre van Haye van der Heyden. Het ligt in de bedoeling dat we dit in de eerste twee weekenden van maart 2024 op de planken brengen